loading

حرفه گچ کاری یا گچکار حرفه‌ای

گچکاری

حرفه‌ گچ کاری یا  گچ کار حرفه‌ ای

گچ کاری حرفه ای است که نیاز به رعایت اصول و پارامترهای دارد. در واقع حرفه گچ کاری آیتمی است که در رده مهمترین بخش های معماری یک ساختمان از گذشته تا کنون جای گرفته است.به کسانی که گچ کاری ساختمان را انجام می دهند گچ کار و به فرایند کاری که انجام می شود  حرفه گچ کاری گفته می شود؛ اما خیلی تفاوت بین یک گچ کار حرفه ای و  حرفه‌ گچ کاری وجود دارد.

به طور کلی گچ کاری یعنی با استفاده از گچ بتوان روی دیوارها کار نما سازی را به انجام رساند. در واقع برای پوشش دادن آجر سفال، تیرها داخل سقف، بلوک ها و دیوارها از گچ برای زیبا سازی و تمیزکاری یک ساختمان استفاده می شود. به کسی که به این کار می پردازد گچ کار گفته می شود و به این فرایند کاری گچ کاری ساختمان می گویند.

در مقاله پیش رو سعی بر آن داریم تا پیرامون یک گچ کار حرفه ای و خصوصیات بارز وی مطالبی را با شما به اشتراک بگذاریم. اگر می خواهید به تفاوت بین گچ کار حرفه ای و حرفه‌ی گچ کاری پی ببرید؛ با تیم گچکاری لوکس پلاستر در ادامه همراه باشید.

گچ کاری حرفه ای به چه کاری گفته می شود؟

گچ کاری حرفه ای به فرایند کاری گفته می شود که توسط یک تیم متخصص به صورت گروهی به انجام می رسد. زمانی که یک تیم گچ کاری به صورت تخصصی روند کار گچ کاری ساختمان را دنبال می کند؛می توانیم بگویم روند کار گچ کاری به صورت حرفه ای دنبال شده است.

امری که این روزها مشاهده می شود بر اساس آمارهای ارائه شده تنها ۲۰ درصد از گچ کارها حرفه ای هستند و ۸۰ درصد مابقی حرفه‌ی گچ کاری را دنبال می کنند.

تیم گچ کاری در ابتدا باید از یک مدیر خوب بهره بگیرد. زمانی که یک فرد متخصص و با تجربه کار را به درستی مدیریت می کند می تواند شبیه یک زنجیره تمامی افراد تیم را با یک هم فکری درست رو به جلو هدایت کند. مدیریت موظف است زیر دستان و کارفرمایان خود را برای یک کار گروهی هدایت و رهبری کند.

مدیر موفق و گچکاری موفق

مدیر موفق کسی است که بتواند حرفه‌ی گچ کاری را با دقت و حرفه ای دنبال کند. در همین راستا باید ارتباط قوی بین مدیر با زیر دست و مدیر با بالا دست برقرار شود تا کار روند درستی را طی کند.

دیوار و سقف گچکاری شده

رهبری چه کسانی را یک پیمانکار گچ کاری موفق به عهده دارد؟

تیمی موفق است که مدیریت قوی داشته باشد. مدیریتی قوی است که گروهی حرفه ای داشته باشد.

این گروه شامل:

• تیم کارفرما شامل: مهندسین، مشاورین، سرپرست کارگاه و مدیریت پروژه

مطالب مشابه  دکوراسیون لوکس با گچبری های لوکس

• همکاران بخش فروش: پیمانکاران سنگ، پیمانکاران تأسیسات، پیمانکاران الکتریکی و بسیاری افراد مرتبط با کار

• نیروهای زیر دست: گچ کار، بنا و کسانی که در فرایند اجرای کار دخیل هستند.
پس باید پیمانکار گچ کاری در ابتدا یک مدیر خوب باشد و بتواند به درستی مدیریت کند تا بتواند به درستی فرایند مدیریت تیم را به اجرا در بیاورد.

یک پیمانکار گچ کاری نیاز است خصوصیات یک مدیریت حرفه ای را داشته باشد، زیرا گاها مشاهده می شود که در یک کار بیش از دویست نفر نیرو برای به اجرا در آوردن کار دخیل هستند که اگر به درستی رهبری نشوند هزینه های مصرفی بدون هیچ نتیجه ای راه بیهوده ای را طی می کنند.

در کل می توانیم بگوییم بدون رهبری درست یک مدیر رضایت مندی تمامی زیرگروه که کاری بسیار دشوار است محقق نمی شود.

چه پارامترهای یک پیمانکار گچ کاری را به مدیر موفق تبدیل می کند؟

• حرفه گرایی
• اخلاق حرفه ای
• مدیریت حرفه ای

این پارامترها در برابر بالا دستی ها یا همان کسانی که پروژه را به دست پیمانکاران گچ کار سپرده اند؛ بسیار گزینه مهم و تأثیر گذاری است که بدون لحاظ کردن آن ها حرفه‌ی گچ کاری با موفقیت به انجام نمی‌رسد.

تیم گچ کار شامل تیم کارفرما، همکارن واسطه بخش فروش و نیروهای زیر دست است که مدیریت در برابر هر کدام وظایف مختص به خود را دارد.

ارتباط بین پیمانکار گچکاری و کارفرمای اجرای پروژه

• در قدم اول باید یک قرارداد گچکاری به درستی تنظیم شود.

• در قدم بعدی نیاز به این است که قیمت ها مطابق با قیمت گچ کاری روز تعین شود و تورم های احتمالی نیز پیش بینی و در قرار داد ذکر شود.

• پیمانکارگچ کار باید توان مالی خوبی داشته باشد؛ تا به راحتی بتواند فرایند کاری مرتبط با پروژه را به صورت مستقل دنبال کند تا زمانی که صورت وضعیت رد شود و توسط کارفرما پول تزریق شود.
• در نظر گرفتن پیش بینی های احتمالی بر اساس تجربیات کاری باید در قرار داد ذکر شود.
• پیمانکار گچ کار باید به قراردادی که تنظیم می کند متعهد باشد؛ یعنی بر اساس پارامترهای که عنوان کرده است روند کار گچکاری را دنبال کند. چه از لحاظ کیفی و چه از منظر کمی باید تمامی پارامترها عینا رعایت شود.

• کار باید مطابق با پروژه های باشد که به عنوان رزومه کاری خود ارائه داده است. بر فرض اگر در زمان عقد قرارداد گچکاری شرط کرده است که کار به صورت گونیا شده، بدون موج و تراز تحویل داده می شود؛ باید بر همین اساس روند کاری خود را طی کند.

• ساپورت کردن نیروی زیر دست شاید در قرار داد بین کارفرما و پیمانکار لحاظ نشود اما به عهده مدیریت گروه است.

ارتباط بین پیمانکار گچ کار با کارفرما از سه منظر کلی

گچ کار نیاز است بر اساس بر اساس سه پارامتر اصلی روند کار خود را دنبال کند تا با کارفرما به مشکل برنخورد.

مطالب مشابه  چه سقفی برای سرویس بهداشتی مناسب است؟

از منظر زمانی:

زمانی که یک پیمانکار گچ کار بر اساس بررسی های به عمل آمده و تجربیات خود زمانی را برای تحویل کار ارائه می دهد؛ باید به قول خود عمل کنند و بدون تأخیر کار را به کارفرما تحویل دهد.

از بعد کیفیتی:

وقتی تیم جداگانه ای را برای اجرای پروژه به محل اعزام می کند؛ باید به این مهم توجه داشته باشد که بر اساس کاری که به کارفرما قول آن را داده است روند کاری دنبال شود.

از دید مالی:

نباید به شکلی قیمت گذاری گچ کاری صورت بگیرد که در وسط کار قیمت خود را افزایش دهد؛ یعنی با همان رقمی که عنوان کرده است باید کار را تحویل دهد.

• یک پیمانکار گچ کاری حرفه ای پس از زخمی کردن کار هزینه های مصرفی خود را بیشتر عنوان نمی کند.
• نباید با قیمت های نجومی کار را از خود سلب و کارفرما را با مشکل روبرو کند.

• قیمت اشتباه تعین نکند تا در وسط راه مدام بهانه گیری های الکی سبب به هم خورد نظم کاری نشود.

رابطه بین پیمانکار گچ کار و کارفرما باید به گونه ای باشد که، رضایت مندی بالا دست در صدر تمامی کارها قرار داشته باشد. این رضایت مندی می تواند از منظر مالی، زمانی و کیفی باشد که نیاز است به تک تک ها در هنگام عقد قرارداد گچ کاری توجه شود.

تیم گچ کاری

ارتباط بین پیمانکار گچ کار با عوامل زیر دست

یک تیم خوب را کارمندان خوب آن گروه تشکیل می دهند؛ زیرا ممکن است یک مدیر یا سازمان را به سمت جلو هدایت کنند یا باعث نابودی یک پروژه کاری شود.

پس کارمندان خوب یک تیم، اصلی ترین پارامتر برای یک مدیریت موفق محسوب می شوند؛ در این راستا مدیریت نیز وظایفی دارد تا انجام وظایف زیر دستان به درستی شکل بگیرید.

در قدم اول توصیه می شود قرارداد به شکلی تنظیم شود که حق الزحمه نیروی کار در زمان معین و مشخص پرداخت شود یا مدیریت به درجه ای از ساپورت مالی رسیده باشد که پیش از تزریق پول خود بتواند نیازهای پرسنل زیر دست خود را برآورده سازد.

این اصل مهم ترین پارامتر در راستای یک ارتباط خوب بین مدیریت و زیر دستان محسوب می شود.

تیم گچ کاری به چه کسانی گفته می شود؟

نیروهای که به عنوان نماینده در کارگاه مشغول به کار هستند؛ شامل
• ناظران
• استادکاران
• کارگران استادکاران

ویژگی های که ناظران گچکاری باید داشته باشند چیست؟

ناظر به کسانی گفته می شود در حین اجرای پروژه در صورت نبود مدیریت اصلی بتوانند به خوبی رهبری گروه کاری را به عهده بگیرد. از جمله وظایفی که یک ناظر در حین اجرای کار به عهده دارد عبارت است از:

مطالب مشابه  سقف های اسمان مجازی چه ویژگی هایی دارند؟

• چک کردن کار استاد کار
• راهنمای کردن افراد در پروژه های کاری به منظور رفع عیوب پیش آمده
• بررسی نقشه های که از کارفرما گرفته شده است و مقایسه و بررسی آن با طرحی که به اجرا گذاشته شده
• نظارت بر روی روند کار و مانع شدن از بروز مشکلات در حین اجرای پروژه

ویژگی های که استاد گچکار باید داشته باشد چیست؟

• استاد کار باید نظم کاری داشته باشد.
• بسیار وقت شناس باشد تا زیر دستان نیز این مهم را دنبال کنند.
• با دقت فرایند کاری را دنبال کنند و از شانه خالی کردن در کار امتناع کنند.
• متبحر و چیره دست باشند تا بر اساس تجربیات خود شکل بهتری به کار ببخشد.
• سبب پرت شدن مصالح نشوند و از حداقل مواد بیشترین بهره گیری را داشته باشد تا هزینه های مصرفی افزایش پیدا نکند.

ویژگی های که کارگران در گچکاری باید داشته باشد چیست؟

• حرف شنویی داشته باشند و از زیر کار فرار نکند.
• با روند کاری گچ کاری و بنایی آشنایی لازم را داشته باشند.
• قوی باشند و در حین کار دچار خستگی و ضعف نشوند.

تیم گچ کاری به سه دسته ناظران، استاد کاران و کارگران دسته بندی می شود که هر کدام برای رسیدن به هدف نهایی وظایفی را به عهده دارند. تیم پیمانکار گچ کاری شبیه یک زنجیره به هم پیوسته است که روند کاری هر کدام بر روی کار دیگر تاثیر گذار است.

کلام آخر و ارتباط بین پیمانکار گچ کار با تیم گچ کاری

گچ کاری نیاز به مدیریت درست و اصولی دارد. مدیر گروه در ابتدا لازم است یک گروه خوب و حرفه ای را پیدا کند و پس از کشف یک تیم حرفه ای کارکشته و کار بلد باید بداند چگونه از آن ها نگهداری کند و به حفظ کردن آن ها در تیم بپردازد.

شاید گاهی اوقات به خاطر یک مشکل مالی کوچک گروه از هم پاشیده شود که بدون شک با یک مدیریت درست این امر به وقوع نمی پیوندد. زمانی که همه حال خوبی داشته باشند کار تیمی بهتر صورت می گیرد و رضایت مندی کافرما نیز حاصل می شود؛ اما اگر پیمانکار گچ کار نداند چگونه تیم را رهبری کند بدون شک روند کاری شکل خوبی به خود نمی گیرید.

گچ کار حرفه ای به کسی گفته می شود که بتواند به خوبی تیم خود را رهبری کند و از تمامی مشکلات احتمالی جلوگیری کند و کار را با رضایت مندی بالا دستان و زیر دستان به اتمام برساند.

پس تفاوت بین یک گچ کار حرفه ای در حرفه گچ کاری بر اساس اطلاعات ارائه شده تنها یک مدیریت درست برای رهبری تیم است.

بلاگگچکاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *